Het concept

Het is bijna altijd in beweging en nooit onderbroken : golven. Hier is een enorm potentieel aan energie beschikbaar, dag en nacht, zonder enige broeikasgas. Volledig benut, kan het in ruim 40% van de wereldwijde energievraag voorzien, vergelijkbaar met 750 kernenergie centrales.

Het WaveBase principe net zo simpel, als dat het innovatief is. Het heeft een gesloten luchtkamer gemaakt van plaatstaal en een opening onder zeeniveau. Door de kracht van het water stijgt en daalt het waterpeil met de ritme van elke golf. Dit zorgt voor een wisselende hoge en lage luchtdruk in de kamer, die via een kleine opening ontsnapt. In deze opening bevindt zich veilig boven het waterpeil een Wells windturbine. Deze turbine kan zowel de ingaande stroom lucht als de uitgaande stroom lucht vangen en omzetten in elektriciteit. Zelfs met lage golven.

Dit principe is niet nieuw: dit is een oscillerende water kolom, ofwel op- en neergaande waterkolom. Wat WaveBase uniek maakt is dat het de enige van zijn soort is midden op zee, waar de golven het meeste potentieel hebben. En waar makkelijker te plaatsen dan letterlijk op de fundering van een windmolenpark? Deze synergie-investering vereist géén dure fundering naar een diepte van 50 meter, geen kabels onderzee of aparte onderhoudsploegen: alles is al aanwezig. Omdat er via de ingang van de windmolen op zee ook de turbine van WaveBase benaderd kan worden, is een onderhoudsteam snel en veilig ter plaatse.

Ook op bestaande windmolenparken is WaveBase te integreren. Hiermee heeft het de potentie om deze parken van een extra 10% capaciteit te voorzien tegen een fractie van de kosten. Tevens worden de periodieke onderhoudskosten flink gedrukt als het onderhoudsteam toch al aanwezig is bij de windmolen. 

Bij WaveBase geloven we niet in een financieel, maar wel in een ecologisch winstoogmerk. Daarom doneren en herinvesteren we alle winsten in hernieuwbare energieprojecten en energie-innovatie. Onze partners zijn dan ook partijen die een duurzaam en circulair gedachtengoed nastreven.